JWC :

ยืนยันการโอนเงิน

    เพื่อเป็นการยืนยันว่าน้องๆ จะไม่พลาดการเข้าค่ายนี้ เราจะขอให้น้องโอนเงินเพื่อเป็นการตอบรับการเข้าค่ายเป็นจำนวน 300.xx บาท โดยน้องๆ สามารถมารับเงินคืนได้หลังจากที่น้องลงทะเบียนเพื่อเข้าค่ายแล้ว

วิธีการโอนเงิน

ให้โอนเงินมาที่
บัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเจริญกรุงซอย 107
ชื่อบัญชี นางสาว ปิยะนันท์ แช่มคล้ำ
เลขที่บัญชี: 139-219065-6

    โดยให้น้องโอนเงินเป็นจำนวนเงิน 300.xx บาท
เช่น ถ้าน้องติดในลำดับที่ 1 ให้น้องโอนเงินมาจำนวน 300.01 บาท ถ้าติดในลำดับที่ 35 ให้โอนเงินมาจำนวน 300.35 บาท

    สำหรับน้องตัวสำรอง ให้พี่โทรไปคอนเฟิร์มก่อนแล้วค่อยโอนเงินเป็นจำนวนเงิน 301.xx บาท ถ้าน้องมีรายชื่อสำรองในลำดับที่ 2 ก็ให้น้องโอนเงินมา 301.02 บาท

กำหนดการโอนเงิน

    "สำหรับน้องตัวจริง ให้โอนภายในวันอังคารก่อนธนาคารปิด แต่อาจจะมีพี่โทรไปตอนเย็นวันจันทร์ สำหรับน้องที่ยังไม่ได้โอน ส่วนตัวสำรอง จะมีพี่โทรไปคอนเฟิร์มอีกครั้งตอนเย็นวันจันทร์ว่าน้องได้เข้าค่าย และให้โอนเงินให้เสร็จสิ้นก่อนเย็นวันอังคารเช่นเดียวกัน"

กำหนดการค่าย

    สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

แจ้งการโอนเงิน

    สำหรับการแจ้งโอนเงิน ให้เข้าไปที่ http://www.ywc.in.th/jwc4/index.php/confirm แล้วเลือกชื่อของน้องๆ เอง ห้าม! ดำเนินการของคนอื่นเป็นอันขาด หลังจากนั้น ทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดในการโอน แล้วกดบันทึก สามารถตรวจสอบการโอนได้ที่หน้า http://www.ywc.in.th/jwc4/index.php/confirm

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

    พี่ท็อป 081-565-2747