สิ้นสุดโดยสมบูรณ์ไปแล้วนะครับกับค่าย YWC10
บรรยากาศที่แสนอบอุ่นและครอบครัวของเรายังคงเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเสมอ

หมดเวลาสมัครร่วมโครงการแล้ว น้องๆ ที่สมัครร่วมโครงการคงใจจดใจจ่อกับการประกาศผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 พี่ๆและทีมงานโครงการ YWC ทุกคนขอให้น้องๆ
โชคดีได้รับการสอบสัมภาษณ์และผ่านเข้าไปในค่ายกันทุกคนจ้า ^_^
ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรกแล้ว น้องๆ สามารถตรวจสอบรายชื่อตนเองได้จาก
เมนูทางซ้ายหรือเลือกตามสาขาที่สมัครจากด้านล่างได้เลยครับ
เมื่อทราบผลการคัดเลือกแล้วอย่าลืมทำการบ้านประจำสาขากันนะครับ ^_^
ตอนนี้ (09:25) เริ่มสอบสัมภาษณ์บ้างแล้วนะครับ ใครยังไม่ตื่น ตื่นได้แว้วว ฮ๋าๆ ๆ ๆ ^_^ ตอนนี้(09:15) ตอนนี้ไกล้จะสอบสัมภาษณ์กันแล้วนะครับ ;P น้องๆ ที่ลงทะเบียนหรือยืนยันจะสอบสัมภาษณ์รอบเช้า รีบเข้าเน้อไกล้จะถึงเวลาแล้วครับบ
ติดตามสถานะการณ์สดๆ ได้ทาง Twitter #ywcth จนถึงการสัมภาษณ์จบเลยจ้า ^_^
ขณะนี้เป็นเวลา 13 นาฬิกา 30 นาที ไกล้จะถึงเวลา สอบสัมภาษณ์รอบบ่ายแล้วนะครับ น้องๆ คนไหนยังไม่ได้มาสัมภาษณ์ รีบๆ มากันนะครับบบ
ติดตามสถานะการณ์สดๆ ได้ทาง Twitter #ywcth จนถึงการสัมภาษณ์จบเลยจ้า ^_^

กำหนดการและการเตรียมตัวเข้าค่าย YWC10 ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2555

*** ในระหว่างทำกิจกรรมต้องใส่กางเกงขายาว รองเท้าผ้าใบ หรือ รองเท้าหุ้ม (ปิดหน้าปิดหลัง)
*** ไม่อนุญาตให้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต ไอแพด หรือทรัพย์สินมีค่าต่างๆ ไปค่ายโดยเด็ดขาด เนื่องจากหากกรณีสูญหายเกิดขึ้นทางค่าย YWC10 จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
วันที่ 20 ตุลาคม 2555 (วันเดินทางไปยังค่าย)
 • ศูนย์ภาคกลาง (ไปกับรถที่จัดไว้ให้) เป็นการเดินทางของ ศูนย์ภาคกลาง พบกันบริเวณลานจอดรถ สถานีรถไฟฟ้า BTS จตุจักร
 • ศูนย์ภาคเหนือ (เดินทางไปเอง) ลงทะเบียน ณ อาคารศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เวลา 13.30 น. วิธีการเดินทางไปมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก แผนที่ ติดต่อสอบถาม 089-562-3705 หรือ 086-052-9383 แน้น (มน.)

ลงทะเบียน (สำหรับน้องๆ ที่เดินทางไปกับรถบัส)

 • ตั้งแต่ช่วงเวลา 06.00 - 07.30 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2555 สิ่งที่ต้องเตรียม: บัตรประจำตัวประชาชนและใบขออนุญาตผู้ปกครองในการลงทะเบียน (ช่วงเช้าไม่มีอาหารเช้าให้ น้องๆ ทานอาหารเช้ามาก่อนได้เลย)

สิ่งของที่ต้องเตรียมไปค่าย

 • ชุดสุภาพ 4 ชุด กางเกงขายาว (สถานที่จัดกิจกรรมเป็นสถานที่ราชการโปรดแต่งกายสุภาพ)
 • ชุดนอน
 • เสื้อกันหนาว (แล้วแต่ว่าจะเอาหรือไม่เอาไปก็ได้)
 • เครื่องใช้ส่วนตัว (ห้องนอนมีห้องน้ำภายในตัว)
 • เตรียมยาประจำตัว เช่น ยาหอบ เป็นต้น
 • เตรียมเงินติดตัวไปค่ายไม่เกิน 500 บาท นำไปเป็นค่าขนม

ระยะเวลาในการจัดโครงการ

 • โครงการค่าย YWC10 จัดขึ้นวันที่ 20 ตุลาคม 2555 จนถึง 23 ตุลาคม 2555
 • กิจกรรมสิ้นสุดในวันที่ 23 ตุลาคม 2555 เวลาประมาณ 15.00 นาฬิกา และเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต) เวลาประมาณ 20.00 นาฬิกา
 • 23 ตุลาคม 2555 ก่อนออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โครงการจะทำการคืนเงินมัดจำทั้งหมด 500 บาท

เอกสารที่จำเป็น

ยินดีกับน้องๆ 80 คนที่ได้ไป YWC10 นะครับ ส่วนคนที่ไม่ผ่าน มีประสบการณ์แล้ว
ได้เปรียบ อย่าเพิ่งถอยนะครับ ปีหน้าลองกันใหม่ พี่ๆ ยังรออยู่เสมอครับ

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าสู่ค่าย YWC10 (ตัวจริง)

Web Marketing

01. Thunyathorn Junyavoraluk
02. Woramet Muangsiri
03. คมกฤษ ถาวรชีวิน
04. ณัฐณิชา ประคำมินทร์
05. ธนธรณ์ โพดาพล
06. ธิติพันธ์ สิมมา
07. นฤดล รุดโถ
08. ปรัชญา โมรา
09. พลวดี ศักดาสาวิตร
10. พศิน ณัฐชีพเดชา
11. พิมพ์ หาญวงษ์
12. ฤกษ์ฤทธิ์ กมลสุวรรณ
13. ศรัณย์ แบ่งกุศลจิต
14. เศรษฐา แก้วอมตวงศ์
15. อภิรักษ์ อัครเศรษฐัง
16. อรจิรา พัวมีชัย
17. อรัญ ตันตยานนท์
18. จุฑาภรณ์ ภานุพันธ์
19. ภานุพงษ์ ดงเย็น
20. น้ำทิพย์ เมืองอินทร์

Web Design

21. สัญญา จันทา
22. อาจกวิน พูลสวัสดิ์
23. อินทนนท์ ปัญญาโสภา
24. ภรภัทร สำเริง
25. วรภพ แพบุญประเสริฐ
26. จุไรรัตน์ ศรีเตชะ
27. มณทิชา สายคุณากร
28. กนกกาญจน์ บรรจงปรุ
29. ขวัญจิรา กระทายขวัญ
30. วรณ เขียวแฉล้ม
31. ภควัต มะสีพันธ์
32. อภินันท์ ไพบูลย์รัตนากร
33. วัชรากร เลิศวัฒนาสกุล
34. จามิกร ผิวละออง
35. นรต.จักรา บุญมี
36. คามิน ภัคดุรงค์
37. คุณานนต์ นามวงษ์
38. ธนฤทธิ์ ส่งทานินทร์
39. พิมพ์นารา เรขะธีระโรจน์
40. วัชราวดี ศรีพรหม

Web Content

41. ลลิตา พรหมมา
42. สุพิชญา สรรพกิจจานนท์
43. รติ วัธนธาดา
44. มินตรา อำนวยสิน
45. สุพิเศษ ศิวิมล
46. ปวีณา กุดแถลง
47. จีระภา สุริสุข
48. ธนันท์ บูรณพงศ์
49. พิสุทธิ์ สมบุญ
50. รัฐศาสตร์ รัตนเหม
51. ปุณณมี เชื้อวงษ์
52. ชาญวิช เคารพาพงษ์
53. โยธิน เจติยานนท์
54. อตินัติ์ วัฒนบุรานนท์
55. สุภัทร์พร โปสกนิษฐกุล
56. ณัฐพล ฐานจิรวิริยะกุล
57. วรากร สีสอนการ
58. นรต.ดาวยศ เกยุระ
59. มติมนต์ ตวงสุวรรณ
60. พร้อมพร ชัยจิรวิวัฒน์

Web Programming

61. ภาณุมาชร์ อนันตชัยวณิช
62. วรานนท์ เทียมแสง
63. วริทธิ นวมงาม
64. รณัฐชัย เฉินบำรุง
65. กิตติ ปริยอัครกุล
66. ธรรมนูญ คุณานันทกิจ
67. เอกอนันต์ เพราะสุนทร
68. นเรศ ติยะวัฒน์วิทยา
69. วีรทัศน์ เนียมจ้อย
70. ธนโชติ ผาสุข
71. ศักดิ์พล กัลยาธุวานนท์
72. วิริยะ ลังกาวิเขต
73. สุทธชาติ วิชัย
74. ปิยาพันธ์ พงษ์ประดิษฐ์
75. ยติ ดำรงสุกิจ
76. ศักดิ์สิทธิ์ สว่าง
77. ฐิดารัตน์ รุ่งผาติ
78. พิชชาญ ทองคำ
79. สิปปวิชญ์ สุขกรี
80. เฉลิมพล สรรพนิรันดร์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าสู่ค่าย YWC10 (ตัวสำรอง)

Web Marketing

01. ศุภิสรา วงศ์เจริญเกียรติ
02. ศศิยาภรณ์ ชื่นแพ
03. เฉลิมเกียรติ จิน้ะ
04. สมพงศ์ ว่องเจริญพร
05. เพชรลัดดา เชียรวิชัย

Web Design

21. ขนิษฐา จารุทรัพย์อนันต์
22. วัธชัย สุวรรณโพธิ์ศรี
23. อภิวัฒน์ เอื้อประโยชน์กุล
24. นฤมล แสนคำอุ่น
25. สุนีย์ แซ่เล้า

Web Content

31. Tanatkul Chongkriengkrai
32. จุฑาทิพย์ แก่นสิงห์
33. ศุภกฤษณ์ สกิดใจ
34. ภีศเดช เพชรน้อย
35. วิชิดา จิตรวศินกุล

Web Programming

41. ปุณณ์สิริ บุณยเกียรติ
42. สุวารี ศรีสมบูรณ์
43. เทวัญ อัตตนาถวงษ์
44. อภิชัย เด่นสมุทร
45. ณัฐชนน นันทนิรันดร์

YWC 10 : Web marketing register section

เปิดมุมมองใหม่ๆ
กับการตลาดออนไลน์
ทำอย่างไรให้เว็บไซต์
โด่งดังและสร้างรายได้
มหาศาล

237
YWC 10 : Web marketing register section YWC 10 : Web marketing register section

YWC 10 : Web design register section

เว็บดีไซน์เนอร์
ไม่ใช่เพียงผู้ออกแบบ
ความงามเท่านั้น
แต่ต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้ใช้
และมุมมองทางธุรกิจ
ไปได้ในตัวด้วย

318
YWC 10 : Web design register section YWC 10 : Web design register section

YWC 10 : Web content register section

หนึ่งศาสตร์ที่ล้ำลึก
กำหนดทิศทางความสำเร็จ
ของเว็บไซต์ดึงดูดผู้เข้าชม
ด้วยเนื้อหาบุคลิก
และวิธีการสื่อสารภายในเว็บ

180
YWC 10 : Web content register section YWC 10 : Web content register section

YWC 10 : Web programming register section

เรียนรู้มุมมอง
การเป็นโปรแกรมเมอร์
ระดับมืออาชีพเข้มข้น
หลายๆเรื่องที่มือสมัครเล่น
นั้นไม่เคยได้สัมผัสมาก่อน

225
YWC 10 : Web programming register section YWC 10 : Web programming register section

YWC 10 : ค่ายนี้คืออะไร

 • เจาะลึกวิชาเว็บมาสเตอร์
 • ทดลองทำ workshop เว็บไซต์ในไอเดียของคุณ
 • พรีเซนต์ และติดตามคำวิจารณ์จากกูรูชื่อดัง

YWC 10 : มาค่ายแล้วได้อะไร

 • ได้เรียนรู้เทคนิคในวงการ
 • ได้ร่วมทำ workshop กับเพื่อนทั้ง 4 สาขา
 • ได้พบเจอกูรูและวิทยาการในวงการอย่างใกล้ชิด
 • ได้พบปะเพื่อนที่สนใจเรื่องไอทีและอินเตอร์เน็ต

YWC 10 : ใครสมัครได้บ้าง

 • เป็นนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าที่ยังไม่จบการศึกษาในเดือน ตุลาคม 2555
 • อายุไม่เกิน 25 ปี
 • ศึกษาอยู่ในสาขาวิชาใดๆ ก็ได้ ที่มีความสนใจเข้าสู่วงการเว็บไซต์
  * ปริญญาใบแรกเท่านั้น

YWC 10 : รายชื่อกูรูและวิทยากรต่างๆในค่าย


 • คุณปรเมศวร์ มินศิริ
  Webmaster ระดับตำนาน
  ผู้ก่อตั้ง Sanook.com
  และเจ้าของ Kapook.com

 • คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์
  CEO mInteraction
  สุดยอดผู้นำโฆษณาออนไลน์
  และการตลาดสมัยใหม่

 • คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ
  กูรู ด้าน E-Commerce
  ระดับเมืองไทย ผู้ก่อตั้ง
  เว็บไซต์ Tarad.com

 • พ.ต.อ. ญาณพล ยั่งยืน
  สุดยอดมือปราบไซเบอร์
  ดำรงตำแหน่งรองอธิบดี
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

 • คุณปกรณ์ สันติสุนทรกุล
  เจ้าของ Dek-d.com เว็บไซต์
  วัยรุ่นอันดับ 1 ของเมืองไทย
  ยาวนานตลอดกาล

 • คุณชวรงค์ ลิมป์ทัมปาณี
  นายกสมาคมนักข่าวฯ กูรูด้าน
  กฏหมาย จริยธรรมสื่อ ผู้ร่วม
  ก่อตั้งสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

 • คุณจักรพงษ์ คงมาลัย
  ผู้ร่วมก่อตั้ง thumbsup.in.th
  เว็บข่าวและบทความธุรกิจดิจิตอล

 • คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์
  Webmaster ระดับตำนาน
  Pantip.com และผู้เชี่ยวชาญ
  ด้าน Digital Innovation

 • คุณเพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล
  สุดยอดผู้เชี่ยวชาญ กรรมการ
  ผู้จัดการบริษัทอันดับหนึ่ง
  ด้านโดเมน DotArai.com

 • คุณศุภเดช สุทธิพงศ์คณาลัย
  พิธีกรรายการไอทีชั้นนำ
  แบไต๋ ไฮเทคและผู้เชี่ยวชาญ
  ด้าน Network&Security

 • คุณอัครวุฒิ ตำราเรียง
  ผู้นำตำนาน Open Source
  ในเมืองไทย และผู้เชี่ยวชาญ
  Content Management System

 • คุณศิระ สัจจินานนท์
  Developer ระดับเทพของไทย
  ผู้ก่อตั้ง DiaryIs, Incquity
  และ Webiz! ในปัจจุบัน

 • คุณเจริญ ลักษณ์เลิศกุล
  สุดยอดผู้บริหารเว็บไซต์
  และนักการตลาดออนไลน์
  ผู้ค้ำวอดในวงการไอทีเมืองไทย

 • คุณวโรรส โรจนะ
  หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Dek-d.com
  ผู้อยู่เบื้องหลังประจำเว็บไซต์เด็กดี
  วัยรุ่นอันดับ 1 ของเมืองไทย

 • คุณจิรัสย์ พิพัฒน์วศิน
  หนึ่งใน Web Designer ระดับ Geek
  เจ้าพ่อแห่งโซเชียลมีเดียในไทย
  ผู้ก่อตั้ง BoldBiznet.com

YWC 10 : workshop อะไรกันเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้
ทุกเครื่อง ทุกที่ ทุกเวลา


YWC 10 : Facebook channel

YWC 10 : Twitter channel

YWC 10 : YWC Channel

YWC 10 : ผู้สนับสนุน

www.g-able.com www.cdg.co.th www.siamsport.co.th